Aktualności Galeria zdjęć Autobus szkolny Dziennik elektroniczny ERASMUS+ Historia Złotorii Informacje dla rodziców Instytucje pomocowe Jadłospis Kalendarz roku szkolnego Książki naszych marzeń Plan lekcji Podręczniki i materiały edukacyjne na rok szkolny 2017/2018 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Programy dydaktyczne Przetargi Rada Rodziców Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 Samorząd Uczniowski Sukcesy uczniów Świetlica szkolna Zajęcia pozalekcyjne Złotoryjka Kontakt
Wojewódzki Konkurs "Liga Zadaniowa" - informacja
Dodany: 22.10.2017 19:19

Informacja o Wojewódzkim Konkursie Liga Zadaniowa

 

W konkursie może uczestniczyć każdy uczeń szkoły podstawowej. Konkurs organizowany jest na trzech poziomach – kl.VI, kl. VII i kl. II Gimnazjum. Uczniowie mogą uczestniczyć w konkursie na

poziomie im właściwym lub wyższym. Konkurs jest indywidualny. Konkurs składa się z pięciu spotkań

rozłożonych równomiernie w ciągu całego roku szkolnego. Spotkania te są podzielone na trzy etapy konkursu.

- Etap pierwszy szkolny - polega na przeprowadzeniu konkursu w szkołach w oparciu o dostarczone przez organizatorów konkursu zadania.

Etap szkolny w Szkole Podstawowej w Złotorii odbędzie się w szkole w środę25.10.2017 r. o godz. 13.40 w sali nr 36 i jest przeznaczony dla uczniów, którzy do wtorku – 24.10 przyniosą i oddadzą swojemu nauczycielowi matematyki wypełnione i podpisane przez rodzica „Zgody”, które otrzymali chętni uczniowie w szkole lub rodzic wydrukuje z poniższego linku po kliknięciu zakładki „Więcej”, a następnie zakładki „Zgoda”.

Zgoda

Informacja dla rodziców i uczniów, którzy się zakwalifikują do etapu rejonowego:

Etap drugi – rejonowy - składa się z trzech oddzielnych spotkań konkursowych. W tym roku terminy spotkań etapu rejonowego to: 18.11.2017 r, 20.01.2018 r i 7.04.2018 r. Do każdego ze spotkań etapu rejonowego dostępne będą zadania przygotowawcze zamieszczane na stronie internetowej Ligi Zadaniowej.

W każdym zestawie zadań przygotowawczych dla klasy VII SP i dla klasy II gimnazjum znajdują się dodatkowe. zadania przygotowawcze do etapu wojewódzkiego powiązane z aktualną tematyką. Zadania konkursowe przygotowywane są na podstawie zadań przygotowawczych. W trakcie każdego z tych spotkań uczeń rozwiązuje zestaw zadań konkursowych w formie pisemnej. Po zakończeniu etapu rejonowego Komitet Organizacyjny ustala listy zdobywców I, II i III miejsca oraz wyróżnionych.

 

Zdobywcy I miejsca i II miejsca

z klas VII SP oraz klas II gimnazjum, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia są zakwalifikowani do etapu finałowego - wojewódzkiego.

 

Etap finałowy – wojewódzki dla klas VII SP i dla klas II gimnazjum odbędzie się w Toruniu na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w dniu 28.04.2018 r. Każdy z uczniów w zawodach finałowych rozwiązuje zestaw zadań w formie pisemnej. Uczniowie nagrodzeni w tym etapie, zgodnie wymogami obowiązującymi w finale wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z matematyki, otrzymują tytuł laureata konkursu Liga Zadaniowa lub finalisty konkursu. Laureatom i finalistom przysługują uprawnienia takie same jak laureatom i finalistom kuratoryjnych konkursów przedmiotowych. Uprawnienia te są opisane w regulaminie ogólnym konkursów organizowanych przez Kuratora.

 

– Piąte spotkanie ma charakter podsumowujący roczny konkurs. W rejonie toruńskim odbędzie się ono w dniu 24.05.2018 r. (czwartek) o godzinie 16:00 w auli Wydziału Matematyki i Informatyki UMK.

Nagrodzeni uczniowie (laureaci, finaliści, zdobywcy I miejsca, II miejsca, III miejsca i wyróżnieni) oraz

wyróżnieni nauczyciele otrzymają podczas tej uroczystości dyplomy.

Spotkania dla pozostałych uczniów rejonu toruńskiego odbywać się będą w gmachu Wydziału Matematyki i Informatyki w Toruniu przy ul. Chopina 12/18. Zawody etapu rejonowego dla wszystkich uczniów rozpoczynać się będą o godzinie 10.00.

 

Jednocześnie informujemy, że na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK, ul. Chopina 12/18 odbywać się będą zajęcia Kółka Matematycznego dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych. Tematyka zajęć związana będzie z Ligą Zadaniową. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy! Zajęcia odbywać się będą w soboty, począwszy od 14 października 2017 r. o godzinie 10:00 . Harmonogram zajęć można znaleźć na stronie Ligi

Zadaniowej http://liga.mat.umk.pl.

Powrót