Aktualności Galeria zdjęć Autobus szkolny Dokumenty Dziennik elektroniczny ERASMUS+ Historia Złotorii Informacje dla rodziców Instytucje pomocowe Jadłospis Kalendarz roku szkolnego Konsultacje indywidualne z rodzicami Książki naszych marzeń Plan lekcji Podręczniki i materiały edukacyjne na rok szkolny 2018/2019 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Programy dydaktyczne Przetargi Rada Rodziców Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 Samorząd Uczniowski Sukcesy uczniów Świetlica szkolna Zajęcia pozalekcyjne Złotoryjka Kontakt
Zmiana cen za obiady od stycznia 2018 r.
Dodany: 04.01.2018 16:42
    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Złotorii informuje, że opłata za obiady musi być dokonywana wyłącznie na konto bankowe szkoły.
 
Opłata za obiady, za miesiąc styczeń 2018 r. musi być wniesiona na konto szkoły do dnia 10.01.2018 r. w wysokości dokładnie 118,80 zł (22 dni x 5,40zł).
PROSZĘ NIE ZAOKRĄGLAĆ KWOTY!
 
Numer konta, na które należy dokonywać wpłaty za obiady:
 
Bank Spółdzielczy w Grębocinie
62 949100030040 000013680006
 
W tytule należy wpisać: opłata za obiady za miesiąc styczeń 2018 r., imię i nazwisko ucznia, klasa.
 
Warunkiem otrzymania przez dziecko posiłku jest terminowa wpłata.
 
Informujemy, że jeśli uczeń będzie nieobecny w szkole do 3 dni, zwroty kosztów za posiłki nie będą uwzględniane. Nieobecność w szkole do 3 dni nie będzie uwzględniana. Nieobecność dłuższa niż 3 dni będzie uwzględniana w następnym miesiącu rozliczeniowym. Warunkiem odliczenia kosztów jest wcześniejsze zgłoszenie nieobecności ucznia (szkolnej kucharce, pani Drążkowskiej).

Powrót