Aktualności Galeria zdjęć Autobus szkolny Dokumenty Dziennik elektroniczny ERASMUS+ Historia Złotorii Informacje dla rodziców Instytucje pomocowe Jadłospis Kalendarz roku szkolnego Konsultacje indywidualne z rodzicami Książki naszych marzeń Plan lekcji Podręczniki i materiały edukacyjne na rok szkolny 2018/2019 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Programy dydaktyczne Przetargi Rada Rodziców Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 Samorząd Uczniowski Sukcesy uczniów Świetlica szkolna Zajęcia pozalekcyjne Złotoryjka Kontakt
Projekt ERASMUS + - Lizbona
Dodany: 13.09.2018 18:48

Wprawiamy robota w ruch!

 

Na początku wakacji trzecia grupa nauczycieli z gminy Lubicz uczestniczyła w szkoleniu “Robotica Eductiva /Educational Robotics” w ramach projektu Erasmus+. Szkolenie odbyło się w Lizbonie w Portugalii. Wzięli w nim udział nauczyciele ze szkół w Lubiczu Dolnym – Karolina Wojciechowska, z Młyńca Pierwszego – Barbara Winkler i w Złotorii – Jakub Grochowski.

W kursie uczestniczyli także portugalscy nauczyciele. Podczas zajęć prowadzonych przez Panią Paulę Abrantes, uczestnicy mieli możliwość poznania programowania w praktyce, za pomocą komputera na przykładzie robota i załączonego do niego oprogramowania z serii LEGO MINDSTORMS NXT. Zadaniami nauczycieli było tworzenie w trzyosobowych grupach reguł umożliwiających wprawienie robota w podstawowe ruchy (w przód, w lewo, w prawo), aby poruszał się po okręgu, po torze w kształcie litery „S” czy też po wyznaczonych liniach. Ostatnim zadaniem było zsynchronizowanie ruchu czterech robotów, który miał zobrazować podobieństwo pomiędzy tradycyjnymi polskimi, a portugalskimi tańcami. Podczas wykonywania zadań wielokrotnie dochodziło do wymiany pomysłów i opinii między grupami.

Pięciodniowe szkolenie poszerzyło wiedzę i umiejętności wykorzystujących nowe technologie. Umożliwi to dostosowanie toku lekcji do możliwości uczniów i uatrakcyjni zajęcia. Nauczyciele poznali także historię i kulturę Portugalii oraz ćwiczyli umiejętności komunikowania się w języku angielskim podczas rozmowy z innymi uczestnikami.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty poświadczające zdobytą wiedzę i umiejętności. Wszystkie pomysły będą dla nich inspiracją do efektywnej pracy w szkołach i pozwolą na przybliżenie uczniom zagadnień dotyczących programowania.

 

Let the robot move!

 

At the beginning of summer, third group of teachers from our municipality took part in the Erasmus + project. This time three teachers Karolina Wojciechowska from Lubicz Dolny, Barbara Winkler from Młyniec Pierwszy, and Jakub Grochowski from Złotoria came to Lisaboan, Portugal to participate in a teacher training called Robotica Eductiva /Educational Robotics.

 

Besides them, there were also native teachers.  During the five-day course led by Mrs Paula Abrantes, the participants had an opportunity to use programming skills in practice via computer using a robot and software devoted to the series LEGO MINDSTORMS NXT. Teacher’s tasks were creating scripts in groups of three. Each robot had to move to basic directions (forward, to the right/left), move in a cricle, a letter-”s”-shape, but also on indicated lines. The last task was to move four vehicles and at the same time to capture some kind of similarity between Polish and Portuguese folk dances. During the tasks, there was a lot of opportunities to exchange ideas and opinions between the groups.

The five-day training has developed skills which use new technologies, which not only will help the teachers to introduce students to the digital era but also to improve the process of teaching and learning and make the content of a lesson more appealing to students. The teachers had also a chance   to communicate with other teachers and the course tutor they had to use English so they also practised their language skills. In addition to that, the teachers learnt about the history and culture of Spain.

At the end of the training everyone received certificates. The training provided the teachers with lots of new ideas about how to use educational technology and programming in their teaching.

 

Powrót