Aktualności Galeria zdjęć Autobus szkolny Biuletyn Informacji Publicznej Dziennik elektroniczny ERASMUS+ Historia Złotorii Informacje dla rodziców Instytucje pomocowe Jadłospis Kalendarz roku szkolnego Konsultacje indywidualne z rodzicami Książki naszych marzeń Logopeda Plan lekcji Podręczniki i materiały edukacyjne na rok szkolny 2023/2024 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Procedury COVID-19 Programy dydaktyczne Rada Rodziców Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 RODO Standardy ochrony małoletnich Sukcesy uczniów Świetlica szkolna Złotoryjka Kontakt
Projekt " Mali odkrywcy"
Dodany: 28.01.2019 17:57

Ruszyła rekrutacja do partnerskiego projektu „Mali Odkrywcy” realizowanego przez 3 samorządy: Gminę Lubicz – Lidera Partnerstwa, Gminę Obrowo i Gminę Wielka  Nieszawka – Partnerów Projektu. Celem jest rozwijanie kompetencji kluczowych, praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podnoszenie kompetencji nauczycieli.

Zaproszenie do udziału w projekcie

 

Ruszyła rekrutacja do partnerskiego projektu „Mali Odkrywcy” realizowanego przez 3 samorządy: Gminę Lubicz – Lidera Partnerstwa, Gminę Obrowo i Gminę Wielka  Nieszawka – Partnerów Projektu. Celem jest rozwijanie kompetencji kluczowych, praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podnoszenie kompetencji nauczycieli. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 200 uczniów klas 1-3 oraz 14 nauczycieli z 7 szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Lider lub Partnerzy Projektu. Projekt realizowany będzie w terminie 01.01.2019-31.08.2020. Podczas jego realizacji uczniowie rozwiną kompetencje kluczowe, m.in. na zajęciach z robotyki lub programowania, natomiast dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zostaną objęte specjalistycznym wsparciem, np. zajęciami z logopedą, grafomotorycznymi, artterapią, zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi z ortografii – zgodnie z potrzebami szkół. Natomiast nauczyciele podczas szkoleń podniosą swoje kompetencje z zakresu TIK, oraz w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szkoły zakupią pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zaplanowanych w projekcie zajęć. Wartość projektu ogółem to 246 718,75 zł.

W Gminie Lubicz projekt będzie realizowany w 2 szkołach – w Szkole Podstawowej w Złotorii oraz w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grębocinie. Zapraszamy do udziału w projekcie uczniów z klas I-III.

 

 

Powrót