Aktualności Galeria zdjęć Autobus szkolny Biuletyn Informacji Publicznej Dziennik elektroniczny ERASMUS+ Historia Złotorii Informacje dla rodziców Instytucje pomocowe Jadłospis Kalendarz roku szkolnego Konsultacje indywidualne z rodzicami Książki naszych marzeń Logopeda Plan lekcji Podręczniki i materiały edukacyjne na rok szkolny 2022/2023 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Procedury COVID-19 Programy dydaktyczne Rada Rodziców Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 RODO Sukcesy uczniów Świetlica szkolna Złotoryjka Kontakt
Zmiana terminów w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych
Dodany: 16.03.2020 10:28

Zmianie ulegają terminy w postępowaniu rekrutacyjnym -  pkt 3, 4, 5  załącznika Nr 1 do zarządzenia nr 0050.6.2020 r. Wójta Gminy Lubicz z dnia 31 stycznia 2020 r. - harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/21  do Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz.

 

Punkty te przyjmują następujące brzmienie:

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów

niezakwalifikowanych

01.04.2020 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 01.04.2020 r. do 03.04.2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

07.04.2020 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815; 2020 r. poz. 1571), oraz art. 154 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019, poz. 1149, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248) zarządzam.

Powrót