Aktualności Galeria zdjęć Autobus szkolny Dokumenty Dziennik elektroniczny ERASMUS+ Historia Złotorii Informacje dla rodziców Instytucje pomocowe Jadłospis Kalendarz roku szkolnego Konsultacje indywidualne z rodzicami Książki naszych marzeń Logopeda Plan lekcji Podręczniki i materiały edukacyjne na rok szkolny 2019/2020 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Programy dydaktyczne Przetargi Rada Rodziców Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 RODO Sukcesy uczniów Świetlica szkolna Zajęcia pozalekcyjne Złotoryjka Kontakt
Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

 

 

Lista kandydatów przyjętych/nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Złotorii

 

Lista kandydatów przyjętych/nieprzyjętych do kl. I Szkoły Podstawowej w Złotorii

 

 

Zmianie ulegają terminy w postępowaniu rekrutacyjnym -  pkt 3, 4, 5  załącznika Nr 1 do zarządzenia nr 0050.6.2020 r. Wójta Gminy Lubicz z dnia 31 stycznia 2020 r. - harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/21  do Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz.

 

Punkty te przyjmują następujące brzmienie

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów

niezakwalifikowanych

01.04.2020 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 01.04.2020 r. do 03.04.2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

07.04.2020 r.